วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

โซโคทรานั่ม(Adenium Socotranium)


Adenium Socotranum

ชวนชม โซโคทรานั่ม , โซโคตร้า , เรียลโซโค ,โซโคแท้ ,
( Adenium Socotranium , Real Socotranum , Socotra , A. Socotranium )
   
หลายท่านคงสงสัยว่าคืออะไร   มันก็คือชวนชมสายพันธ์หนึ่่่งที่พบได้ เฉพาบนเกาะโซโคต้า
( Socotra ) ประเทศเยเมนเท่านั่น    ซึ่งเกาะโซโคต้านั้นได้แยกตัวออกจากแผ่นดินไปนับล้านๆ ปี 
ทำให้ทั้งพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆบนเกาะนี้  ได้มีวิวัฒนาการไปตามภาวะ แวดล้อมนานมากพอ
จนเป็นพืชเฉพาะถิ่น ซึ่งจะไม่สามารถพบในที่อื่นๆได้เลย
Adenium socotranum Vierh
พบชวนชมในธรรมชาติเฉพาะที่เกาะโซโคต้าแห่งเดียวเท่านั้น  สามารถเติบโตในพื้นที่แห้งแล้ง
โดยเฉพาะในพื้นที่หิน  อยู่ในพื้นที่ป่าอย่างกระจัดกระจาย 
Adenium socotranum Vierh
เป็นพืชต้นอวบน้ำ ลำตัวทรงกระบอก พบใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 15 ฟุต (4.6 เมตร) มีลำต้นใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 8 ฟุต (3 เมตรสูง)  เปลือกมีผิวเรียบสีเทาอ่อนหรือสีเหลืองขี่ม้า   มีใบบนกิ่ง 
บนสุดของยอดเท่านั้นไม่ออกตามลำต้น  ในช่วงฤดู​​แล้งมักจะทิ้งใบ      และยังคงอยู่ดอกเท่านั้น
ดอกไม้เป็นรูปท่อมีห้าก​​ลีบ  ขนาด 2 - 5 ซม. ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ซม.    สีชมพูอ่อน 
เป็นชวนชมสายพันธ์เดียวที่ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายลีลาวดี  สามารถติดฝักได้ เมล็ดเป็นปุย
บนเกาะพบพืชสกุลชวนชมกระจาย  เริ่มแรกพบประมาณ 12 สปีชีส์  และได้รับการค้นพบชนิด
ย่อยหรือพันธุ์ย่อย   แม้ว่าลักษณะของพืชที่แตกต่างกันอย่างมาก  มีลักษณะคล้าย  Baobab  
แต่ค่อนข้างเล็กไม้พุ่มขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่ขึ้นจากรากที่ทำหน้าที่สะสมอาหาร

การเจริญเติบโต  ชวนชมสายพันธ์นี้เติบโตช้ามาก    จากต้นกล้ากว่าจะโตได้เท่าที่เห็นใช้เวลา
หลายทศวรรษ  เมื่อไม้อายุยังน้อยอยู่จะมีเพียงลำต้นเดี่ยว  ไม่มีการแตกกิ่งก้านแต่ย่างใด จะมี
ดอกครั้งแรกเมื่ออายุได้ 10 ปี ที่ความสูงของลำต้นประมาณ 1 เมตร เมื่ออกดอกแล้วจึงจะแตก
กิ่งก้านย่อยออกไป

ไม่มีความคิดเห็น: