วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชวนชมเพชรบ้านนา (Petch Banna)

ชวนชมเพชรบ้านนา


ประวัติชวนชมเพชรบ้านนา
(Petch Banna Thai Socotranum)
กิ่งแม่ชวนชมเพชรบ้านนาที่อุทยานสวนหินล้านปี (เตยนำเที่ยว)
ชวนชมพันธ์ดังที่เป็นต้นกำเนิดของไทยโซโคทรานั่มในปัจจุบัน 


   
     เนื่องจากเชื่อว่ามีลักษณะคล้ายใกล้เคียง กับชวนชม
สายพันธ์โซโคทรานั่ม ที่มีลำต้นสูงใหญ่จนเป็นเอกลักษณ์
และเป็นชวนชมเฉพาะถิ่นกำเนินขึ้นเฉพาะบนเกาะโซโคทร้า
ประเทศเยนเมนเท่านั้น  และเป็นไม้หวงห้าม
     ปัจจุบันไม้กลุ่มไทยโซโคทรานั่มนั้นมีหลายชนิด เช่น
เพชรบ้านนามุงกุฎทอง, เอส1,บางคล้า,หนองแหน,เขาหินซ้อน
เป็นต้น


ประวัติสวนชวนชมเพชรบ้านนา
คุณ บุญเสริม เกียรติกุล
ผู้สร้างตำนานให้วงการชวนชมไทย ปัจจุบัน(พ.ศ.2553)
อายุ 81 ปี สุขภาพยังแข็งแรงmเป็นคนชอบเพราะเลี้ยงต้นไม้
เป็นอย่างมาก ครั้งเมื่อกล้วยไม้กำลังดังประมาณ30ปีมาแล้ว

ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการกล้วยไม้มาก่อน มีอาชีพ
หลักเป็นคนขับรถขนส่ง ร.ส.พ. จึงมีความชำนาญในการขับรถ
เป็นอย่างดี

     ในปี 2520 ประเทศทางตะวันออกกลาง  มีความต้องการ
แรงงานเป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนาประเทศ ดังนั้น ลุงบุญเสริม
จึงมุ่งหน้าไปขุดทองยังประเทศซาอุ ไปทำงานอยู่นานหลายปี
จึงะรู้เส้นทางในประเทศซาอุและสภาพของแต่ละเมืองเป็นอย่าง
ดี 
     ระหว่างที่อาศัยอยู่ที่พักมักจะหาต้นไม้แปลกๆ ในทะเลทราย
มาปลูกไว้เสมอจนอยู่มาวันหนึ่งได้เดินทางไปเมืองคัมมิต ซึ่งเป็น
เมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากและมีภูเขาหินมากมาย ได้ไป


พบกับต้นชวนชมขนาดใหญ่ด้วยความบังเอิญ ตอนนั้นนั้นไม่ได้
เอากล้องไป 
     ต้นชวนชมที่พบล้มอยู่ในลักษณะนอน มีขนาดใหญ่เท่ากับถัง
ขนาด 200 ลิตร สามารถขึ้นไปขี่เล่นได้ซึ่งเป็นชวนชมที่แปลกมาก
ไม่เคยพบเห็นมาก่อน จึงตัดสินใจตัดกิ่งมาปักชำไว้ยังที่พักเป็น
เวลา 1 ปี พบความแปลกอีกอย่างหนึ่ง แปลกตรงที่ว่าไม่ยอมออก
รากแต่ก็ไม่ตาย ประมาณ ปี 2531 ได้นำกิ่งชวนชมดังกล่าว  กลับมาจาก
ประเทศซาอุด้วย  โดยการแอบเอากระดาษห่อไว้ในลังโทรทัศน์

และนำำมาปลูกไว้ในกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่ บางเสร่ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี การปลูกครั้งนั้นไม่ได้สนใจอะไรมากนัก เพราะต้อง

กลับไปขุดทอง(ทำงาน)ที่ประเทศซาอุอีกครั้ง   พอกลับมารอบนี้
ประมาณปลายปี 2534 ไม่ได้ไปทำงานที่ซาอุอีกและได้ย้ายบ้าน

มาอยู่ที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก เพราะมีที่ดินมรดกอยู่ที่ ต.เขาเพิ่ม 


ประมาณปลายปี 2534  ซึ่งตอนที่มาอยู่ที่อำเภอบ้านนี้เอง
ชวนชมต้นนี้ก็เริ่มติดฝักและมีการเพาะเลี้ยง มาเรื่อยๆบางครั้ง
มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียน อยากได้ก็แจกจ่ายไป เพราะในขณะ
นั้นเขานิยมปลูกโป๊ยเซียนกัน พอมาถึงปี  2539 ตลาดโป๊ยเซียน

อิ่มตัว เนื่องจากมีการผลิตเป็นจำนวนมาก จนราคาเริ่มตกต่ำ

คุณอนุชา(บุตรชายของลุงเสริม) กับเพื่อนๆที่เรียนจบเกษตร
ลพบุรี คือ คุณอนุรักษ์  สายบุญยัง และคุณขวัญฑูรย์  ใจแสวง

ได้มาชวน คุณเทิดเกียรติ เกียรติกุล ซึ่งเป็นพี่ชาย(บุตรชายลุง
เสริมอีกคน) ขณะนั้นทำงานอยู่ที่  ธ.ก.ส. สาขานครนายก

เพราะเห็นว่ามีชวนชมที่แปลกอยู่ต้นหนึ่ง  ที่คุณพ่อบุญเสริม
นำมาเพราะเลี้ยงไว้และมีต้นลูกรุ่น 1 อยู่ 170 ต้น จึงดัดสินใจ
ร่วมกันลงทุน และรวบรวมสายพันธุ์ชวนชมมากที่สุด  โดยคาด
หวังว่าจะเป็นสวนชวนชมที่มีสายพันธุ์มากที่สุดในเมืองไทย   

     การลงทุนตั้งสวนชวนชมต้องใช้เงินทุนจำนวนมากจึงไป

ชวนรุ่นน้องอีกคน คือ คุณเฉลียว ปิ่นกุมภีร์ มาร่วมอีกคนและ
ได้เปิดตัวสวนชวนชมเพชรบ้านนาอย่างเป็นทางการประมาณ
ปี 2540

ได้ผลิตลูกๆ เพชรบ้านนาจากกิ่งแม่เพชรบ้านนาออกมา 3 รุ่น
คือ  รุ่น 2 จำนวน 140 ต้น รุ่น 3 จำนวน 40 ต้นและ รุ่น 4 
ประมาณ 70 ต้น  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เป็นต้องการ
จนไม่พอจำหน่าย จึงได้ได้นำรุ่น 3 และ  4 มารวมกัน เพื่อ
จับสลากจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ
1.ขนาด เล็ก ราคา 3,000 บาท
2.ขนาด ใหญ่ ราคา 5,000 บาท   
ดังนั้น ชวนชมเพชรบ้านนา รุ่น 1 - 4 จึงเป็นไม้ที่เกิดจากกิ่ง
แม่เพชรบ้านนาโดยตรง ส่วนรุ่น 5 เกิดจากการนำกิ่งแม่เพชร
บ้านนา ไปเสียบฝากไว้กับตอไทยที่อยู่ในสวน


 
ต่อมาช่วงหลังเศรษฐกิจฟองสบู่แตก  ทำให้วงการชวนชมเงียบไปด้วย แต่ในช่วงแรกสวนชวน

ชมเพชรบ้านนา ก็ประสบความสำเร็จ อยู่ในแนวหน้าของผู้เล่นชวนชมเลยก็ว่าได้   แต่เนื่องจาก

สมัยนั้นมีกระแสนิยมชวนชมหลายสายพันธ์ เช่นกลุ่มยักษ์ ได้แก่ ยักษ์หน้าวัง, ยักษ์ซาอุของสวน
อโยธยาและยักษ์สิงห์บุรี 
     ความนิยมสูงสุดของชวนชมขณะนั้น คือชวนชมไม้สี หรือที่เรียกว่าพันธุ์ฮอลแลนด์ที่มีสีสัน
สวยงาม  แปลกตาเป็นส่วนใหญ่ 

     เศรษฐกิจฟองสบู่แตกทำให้ชวนชมในช่วงแรกต้องปิดฉากลง   สวนชวนชมเพชรบ้านนาเอง
ก็ต้องต้องเลิกไปในที่สุดเนื่องจากสู้ค่าใช้จ่ายไม่ ไหว.....    

 
     ปัจจุบันต้นแม่พันธุ์เพชรบ้านนาที่นำมาจากประเทศซาอุได้กลับไปอยู่ จ.ชลบุรี  เช่นเดิม
โดยการขายให้กับอุทยานหินล้านปี ที่พัทยา   ชวนชมรุ่นเพชรบ้านนา 1 - 5 ก็ยังมีผู้ชื่นชอบที่
ได้สะสมไว้หลายคนในเมืองไทย  บางส่วนถูกขายออกไปนอกประเทศ  กิ่งแม่ที่เสียบต่อไทยไว้
ยังคงอยู่ที่คุณอนุชา. 
 
      ต่อมาประมาณปี 2545   ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มมีความสนใจชวนชมของไทยที่มีความ
สวยงามแปลกกว่าไม้ตระกูล ยักษ์ ให้ทรงสวยงามกว่าโซโคทรานั่มเรียกกันในเชิงการค้าว่า
Thai Soco Petch Ban Na และยังมีไม้อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยมเช่นกัน คือ มงกุฎทอง
มงกุฎเพชร เข้าหินซ้อน รวมไปถึงไม้ตระกูลยักษ์ก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และเป็นการ
กลับมาของเพชรบ้านนา ซึ่งเป็นส่งออกอย่างแท้จริงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศไปแล้ว
 เนื่องจากชวนชมเพชรบ้านนาเป็นชวนชมที่สวยงาม  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่ต้องการ
ของผู้หลงไหลในเสน่ห์ของชวมชมเพชรบ้านเป็นอย่างมาก   ทำให้หลายท่านได้เดินทางไปขอ
ซื้อกิ่งแม่เพชรบ้านนา  และได้กิ่งแม่ชวนชมเพชรบ้านนามาด้วยราคาแรงพอสมควร(ว่ากันเป็น
นิ้วหละหลายพันเลยทีเดียว) แต่หลายท่านไม่สามารถทำฝักชวนชมเพชรบ้านนาได้(ตอนนั้นวิธีการ
เขี่ยเกสรชวนชมและเทคนิคการทำฝักเพชรบ้านนายังไม่เป็นที่เปิดเผย)  ต่อมามีสวนใหญ่แถว
บางใหญ่สามารถผลิตเมล็ดชวนชมเพชรบ้านนาได้เป็นจำนวนมาก โดยมีเทคนิคอยู่การเสียบกิ่ง
ชวนชมเพชรบ้านนา และในช่วงดังกล่าวนี้เองที่ทางเจ้าของสายพันธ์เพชรบ้านนาออกมาเปิดเผย
ว่ากิ่งแม่เพชรบ้านนายังไม่เคยกระเด็นออกจากสวนแม้แต่กิ่งเดียว ทำให้เกิดกระแสตามหากิ่งแม่
เพชรบ้านนาและเป็นที่มาของกิ่งแม่เพชรบ้านนาสายต่างๆ ในปัจจุบัน ...

ไม่มีความคิดเห็น: